Regler & policy

 

 

Samtycke insamlande av personuppgifter

När du fyller i ditt namn eller din mailadress i något av formulären på relationsbylino.com får du också godkänna att Relations by Lino får registrera dina personuppgifter. Registrering och hantering av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning.
 

 

Behandling och syfte

När du ger ditt godkännande samtycker du till att Relations by Lino registrerar de personuppgifter som behövs för att Relations by Lino ska kunna kommunicera till dig. Personuppgifterna används bara inom ramen för Relation by Linos verksamhet, t.ex. vid utskick av information eller dylikt.
 

 

Personuppgifter som behandlas av Relations by Lino

Uppgifter som registreras är namn, adress, mobilnummer, e-post samt företagsnamn.
 

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade. Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av personuppgifter eller registerutdrag kontaktar du lino@realtionsbylino.com.
Robin & Björk – Made in Sweden